Kuninkaankatu 52
 26100 RAUMA

  

   

  
 
Etusivu

Tietosuojaseloste                                    24.5.2018

Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot

Hauenguanon Antiikki
Y-tunnus: 1601144-1
Osoite: Kuninkaankatu 52, 26100 RAUMA

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Yhteyshenkilönä toimii Aila Nera
Kuninkaankatu 52, 26100 RAUMA
Puh. 050 567 6866
aila.nera (at) hauenguanonantiikki.fi

Rekisterin nimi

Asiointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu palveluiden tiedusteluun, asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja käsitellään sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon
rekisteröidyn kanssa.

Rekisterinpitäjän hauenguanonantiikki.fi -nettisivutilaston avulla seurataan nettisivujen kävijävirtaa. Kerättyjä tietoja käytetään verkkosivujen kehittämiseen. Sähköinen yhteyden otto tapahtuu sähköpostin välityksellä. Pankin kautta maksettaessa, maksajan tiedot tallentuvat pankin tietojärjestelmään ja välittyvät sieltä rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö ja niiden käyttäjät

Sähköpostiviestit tallentuvat palvelimelle. Pankin kautta maksettaessa myös maksajan tiedot tallentuvat pankin palvelimelle. Sähköistä maksamista tai tuotteen lähettämistä kuljetuspalveluita käyttäen (esim. Posti, Matkahuolto) varten tarvitaan asiakkaasta henkilötietoja. Annettuja tietoja vastaanottaa ja käyttää yrityksemme ja sen työntekijät sekä

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme.

Rekisterinpitäjän nettisivuille ei kirjauduta. Teknisesti kerätyistä tiedoista ei yksittäistä henkilöä pysty tunnistamaan. Verkkosivustolla kerätään palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuoliselle. Luovutus on kuitenkin mahdollista muun lainsäädännön sitä vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla
palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Koskaan ei voida taata verkkopalvelujen käyttäjälle täydellistä tietoturvaa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja
rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus muiden lakien niin salliessa. Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön esim. kirjanpitolain mukaisesti.

Pääsy verkkosivustoilta saataviin tietoihin on IT-yrityksen henkilökunnalla ja rekisterinpitäjän nettisivujen ylläpitohenkilöillä.
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Lisäksi rekisterinpitäjän kirjanpitoyrityksen henkilökunnalla on oikeus kirjanpitolain mukaiseen tietojen käsittelyyn.
Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.
 

 Hauenguanon Antiikki, Aila Nera, puh. 050 567 6866

sähköposti: aila.nera(at)hauenguanonantiikki.fi